Hôm lỡ rồi em bay quê với chị gái, đi chiếc Camry 2.5G 2014 ngữ chị ấy. Vài tháng rồi em mới rứa vô-lăng nó bởi vậy bất thần khi phát hiện vô lăng rất nhẹ, nhẹ hơn hết thường trực sức dù chẳng chẳng nói chiếc nào là trợ sức điện. Em có hỏi thời chị ấy nói cũng phát hiện ra nhẹ hơn thường nhật chừng bằng nay, mà dò quá bởi vậy chửa đi rà đặt.

Mọi người cho em hỏi đây là khuyết điểm gì ngữ vô lăng, khắc phục thế nào, em hếtm ơn!

Câu hỏi tham mưu bay xe gửi bay xe@vnexpress.net