xây dựng backlink cho website là gì? đơn giản là các hòa hợp từ các website trỏ về website của tớ. tạo ra baclink tay hoàn toàn hạt rẻ là nghề nghiệp hơi dễ dàng, nhưng bạn trải nghiệm theo dõi được độ phải chăng của backlink an toàn đó, không phải bạn cứ là con ong siêng năng đi đặt backlink là được.

vì sao baclink tay hoàn toàn hạt rẻ lại cần phải có trong SEO, bạn tưởng tượng con spider của google như sau : không chất lượng sử trang web bạn là A, đặt backlink an toàn ở trang web B, C, D … khoảng con spider của google vào trang B,C,D nó thấy backlink chất lượng của bạn nằm ở ấy, nó sẽ đi theo và tới chiếm hữu trang web A của bạn, mỗi lần nó đi từ trang khác như thế là bạn được một backlink free từ đó.

 

một ngày bạn hưởng thụ bao nhiêu backlink? Theo kinh nghiệm của SEO123 thì người mua lên đặt không quá 100 backlink an toàn trong 1 ngày đối mang các website mới, với những website chiếm hữu tuổi đời cao thì không lên quá 200 backlink free 1 ngày. trường hợp quá Google sẽ trông ngàng tới website bạn.

hưởng thụ bao nhiêu mua textlink là đủ. SEO123 xin trả lời : không bao giờ là đủ, càng bè lũ thì càng rẻ, bởi vì sở hữu bè cánh trang web như bạn cũng đang SEO, nếu bạn mang lượng baclink tay hoàn toàn hạt rẻ ít bầy họ thì dễ bị ở top dưới. Bạn muốn bạn là 1 thì lượng backlink tay của sẽ đòi hỏi không hoàn thành nâng cao lên. Bạn cũng đề nghị niềm nở đến On page nhé !

Nguồn: Tổng Hợp