Một căn số nếp rỏ mà có thể dẫn đến cảnh huống trái ngang cho người dùng ôtô, có thể tắt nghỉ tiền sửa sửa năng tắt nghỉ hát bộ, hoi tai nạn khi tài xế.

Dưới đây là những nếp như vậy, bạn đọc click kiếm phần được xem video chỉ dẫn.

nhung-thoi-quen-xau-can-bo-gap-cua-tai-xe-viet

Không bấm đốt “lock” cửa khi dứt đợi chờ người nhà

nhung-thoi-quen-xau-can-bo-gap-cua-tai-xe-viet-1

Quên chìa khóa trong suốt vố sau khi khóa cửa xe

nhung-thoi-quen-xau-can-bo-gap-cua-tai-xe-viet-2

Chất quá lắm hát bộ đoàn che trưởng cỡ cầu mong bên sau

nhung-thoi-quen-xau-can-bo-gap-cua-tai-xe-viet-3

Đỗ xe mà chẳng lên trưởng kiếng

Minh Hy