Công nghệ chống bó rắn đặt ABS bây giờ là áp dụng thân thuộc trên xe hơi và trưởng xe máy, mà tác dụng thế nào lại khiến giàu người hiểu lầm. Rất giàu lái xe cho rằng cậy ABS, xe sẽ ngừng chóng hơn, mà thực tại chẳng phải cầm.

Như cái gã, mục đích mức ABS là đặt cạc bánh chẳng bị bó khi đặt vội vàng, chẳng chẳng phải đặt đặt ngừng chóng hơn. Tùy trưởngnh huống và điều kiện bình diện đàng, xe có thể ngừng chóng hơn hay muộn hơn. Thông đền, trên bình diện đàng khô khan nhẵn, xe ngừng chóng hơn, mà trên đàng suôn sẻ ướt, đặc biệt có tuyết, xe cần chừng đàng trường hơn đặt ngừng khi ABS kích hoạt.

1. Trên đàng suôn sẻ sạt

Trong video nào, thử nghiệm thực tại cho chộ trên đàng suôn sẻ sạt, đặt ABS cho chừng đàng ngừng trường hơn so cùng ABS.

Cách hoạt động mức ABS là tự động đặt-nhả liên thô lỗ do vậy bánh xe thực hành giàu chu kỳ sạt-lăn trên đàng suôn sẻ ướt, do đấy chừng đàng đặt chết hơn so cùng khi bánh xe chỉ ngừng và sạt.

Nhưng quan yếu hơn, khi đặt xe chẳng ABS, cạc bánh lết sạt trên đàng chẳng kiểm soát đặt hướng đi. Khi đấy, phải có chướng ngại vật phía trước, lái xe sẽ chẳng thể công lái đặt lánh. Ngược lại, đặt ABS có thể chết chừng đàng trường hơn đặt ngừng mà lái xe hoàn toàn làm chủ vô lăng, có thể điều hướng mà chẳng bị sạt.

2. Trên bình diện đàng khô khan và hổ lốn

Trên đàng khô khan nhẵn, xe có ABS sẽ ngừng chóng hơn so cùng xe chẳng ABS. Bánh xe đã thực hành chu kỳ ngừng-lăn mà do đàng khô khan do vậy bánh chẳng bị sạt. Ngược lại xe chẳng có ABS bị đặt vội vàng cạc bánh bị khóa, tạo thành đơn bắt làm phản sạt theo quán tính trên bình diện đàng, do đấy xe chẳng có ABS buổi nào cần chừng đàng trường hơn đặt ngừng.

Video trên cũng cho chộ hiệu quả mức ABS khi giúp lái xe dễ dàng điều khiển xe theo cạc hướng đặt lánh chướng ngại vật.

Tài xế cần nhai, công nghệ ABS chẳng sinh ra đặt làm giảm chừng đàng đặt, mà mục đích là giúp cạc bánh chẳng bị khóa, trường đoản cú đấy giúp xe chẳng bị sạt chết kiểm soát và lái xe có thể điều hướng lánh chướng ngại vật.

Minh Hy