Lượng xe máy đông đúc nhưng Đài Loan kiểm soát chất lượng khí thải để bảo đảm mục đích bảo vệ không gian. Từ 20 năm trước, nơi này đã khởi đầu kiểm định khí thải xe máy. Xe máy lưu thông từ năm thứ 6 trở đi phải đánh giá khí thải mỗi năm một lần.

Việc kiểm định được tiến hành ở các đại lý xe máy thường ngày, với một máy do cơ quan có thẩm quyền cấp. Cơ cấu hoạt động khá dễ chơi, cắm một đầu ống vào pô xe máy và để nổ máy trong tối thiểu 30 giây, xem các chỉ số của CO, CO2, HC trên màn hình. Việc đánh giá này không tính phí.

Nếu chỉ số không đạt đề xuất, chủ xe cần tu sửa xe để bảo đảm các chỉ số. Nếu không chịu tu sửa, khi bị phát hiện chủ xe sẽ bị phạt nặng.

Đài Loan cũng hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới. Xe cũ là những xe vẫn dùng theo tiêu chuẩn khí thải cũ, không khe khắt như tiêu chuẩn mới. Nếu ai muốn đổi, chính quyền hỗ trợ khoản tiền tương đương 3,2 triệu đồng bạc Việt.

Chuyên gia cho rằng vn nếu muốn vận dụng kiểm định khí thải cho xe máy như Đài Loan tại thời điểm này là rất khó. Việc quan yếu để sẵn sàng là phải kiểm soát được lượng xe máy lưu thông trên đường. Trên đường phố Hà Nội, TP HCM, không khó để bắt gặp những mẫu xe đã một số chục năm tuổi, xả khói đen gây ô nhiễm nghiêm trọng. Những xe này gần như thường có dữ liệu để kiểm soát.