Theo đó, thời điểm giảm sẽ từ ngày 15/10/2017. Tất cả các loại dụng cụ đi trên tuyến được giảm 25% giá vé so với mức giá ngày nay.

Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ chủ động sẵn sàng các thủ tục về thu giá để công việc giảm giá vé đúng thời điểm nêu trên.

Tổng cục Đường bộ vn đề xuất Bộ Giao thông Vận chuyển vận giao các cơ quan chuyên môn của bộ điều chỉnh phương án tài chính, điều chỉnh hiệp đồng Dự án đầu tư upgrade tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ cho ăn nhập.

Cũng theo Tổng cục Đường bộ vn, theo phương án trình Bộ Giao thông Vận chuyển vận tới năm 2021 sẽ khởi đầu tăng giá vé quay về với mức tăng 18% và sau đó 3 năm tăng một lần, mỗi lần tăng 18%.

Dự án đầu tư upgrade tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ theo cơ chế BOT giữa Bộ Giao thông Vận chuyển vận và liên doanh nhà đầu tư (Công ty CP ĐTPT XD Minh Phát, Tổng Công ty XDCTGT 1 (CIENCO1), Công ty CPĐT&XDGT Phương Thành). Doanh nghiệp Dự án: Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Dự án được thực hành từ quý 3/2014, đưa vào khai hoang thời đoạn 1 ngày 30/9/2015. Tổng vốn đầu tư của dự án: 6.731 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ chiếm hữu của nhà đầu tư 823,147 tỷ đồng; vốn vay 5.908 tỷ đồng.

Theo phương án giảm mức thu giá, thì thời kì thu giá khoảng 15 năm 4 bốn tuần 18 ngày. Thời điểm hoàn vốn dự định 18/2/2031. Giảm so với hiệp đồng đã ký 1 năm 10 bốn tuần.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm và điểm thất thường tại dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Đáng chú ý, về phương án thu chi phí và giá chi phí, theo Thanh tra Chính phủ, trước khi thực hành dự án, Bộ Tài chính đã có văn bản, nêu rõ “việc đặt trạm thu chi phí trên đường BOT để thu chi phí hoàn vốn cho nhà đầu tư chỉ được thu chi phí khi dự án hoàn tất xây đắp đưa vào sử dụng”.

Tuy nhiên, hiệp đồng dự án ký kết giữa Bộ Giao thông Vận chuyển vận và nhà đầu tư đã hợp nhất việc thu chi phí hoàn vốn cho nhà đầu tư thực hành ngay sau khi hoàn tất đầu tư thời đoạn 1. Sau đó Bộ Tài chính đã bằng lòng và ban hành thông tư thu chi phí theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận chuyển vận và nhà đầu tư.

“Như vậy, dự án mới đầu tư thời đoạn 1 (sửa chữa, cải tạo các nguyên tố hình học và rải thảm mặt đường cũ), vốn đầu tư chỉ là 30% của dự án nhưng giá thu tương đương với giá thu đường cao tốc xây đắp mới Cầu Giẽ – Ninh Bình (1.500 đồng/km) là bất hợp lý và thất thường, cần làm rõ bổn phận của đồng đội, cá nhân”, Thanh tra Chính phủ khẳng định.