Hà Nội bắt đầu tiến hành dùng buýt chóng BRT trường đoản cú đầu 2017, và đây là buổi những trẽ ròi trong suốt danh thiếph hiểu biến cấm xoay đầu, cấm trẽ quả phát huy tác dửng.

bien-cam-re-trai-va-xoay-dau-sap-pho-bien-tai-viet-nam

Biển cấm trẽ quả và xoay đầu. Ảnh: Ngọc Chí.

Ở hình trên, bể cấm tai phối hợp “cấm trẽ quả” và “cấm xoay đầu”, cùng thì ở dưới có thêm bảng chỉ dẫn tuần chữ viết cho lái xe đọc hiểu. Loại bể nào rõ ràng, chia minh hơn trước.

Trước đây, ở quy chuẩn mực 41/2012 cũ quy toan bể cấm trẽ quả mỏ ác cấm trưởng xoay đầu, mà bây giờ quy chuẩn mực 41/2016 quăng quật kiểu gộp nào mà chia tách rõ ràng, tai cấm thế nào là chỉ cấm hạng đấy. Ví dử, cấm trẽ quả là chỉ cấm trẽ quả chẳng chẳng cấm xoay đầu, nhờ cậy đấy sinh ra bể gộp rõ ràng và dễ hiểu như trên.

Tuy nhiên vấn đề khác nảy, có giàu bể nào ở Hà Nội, đặt danh thiếp dửng cụ chẳng bốc qua thòng lưu thông hạng ô tô buýt chóng, liệu chừng có công tình trạng liên lạc thêm hỗn loạn ở những nơi khác?

Độc giảNguyên Khoa